Biyernes, Marso 16, 2012

BARAYTI AT BARYASYON NG WIKA

BARAYTI AT BARYASYON NG WIKA

"Sinuman ang walang may pagkakakilanlan sa ibang wika ay wala ring pagkakakilanlan sa kanyang sarili."
                                                                                                       -Goethe-

     Ano nga ba ang kahulugan at kahalagahan ng barayti ng wika?May iba't ibang uri din ito.Ang salitang barayti sa simpleng pagpapakahulugan ay tumutukoy sa pagkakaroon ng pagkakaiba-iba.Ayon sa kasabihang Ingles "variety is the spice of life."Sa madaling salita,nakadaragdag kulay ito sa buhay ng mga tao.Mahalaga din ito dahil nagagawa nitong mapaunlad ang isang wika sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga salitang gagamitin ng isang lipunan.Napaparami din nito ang iba't ibang katawagan ng isang salita.Natutulungan nito ang mga tao na makapamili ng mga salitang gagamitin sa pinakaangkop na paraan.Napapalawak din nito ang iskolarling pananaliksik pangwika.Kung tatanawin, sadyang napakabilis ang development ng wika.Ang development na ito ay siyang nagiging dahilan kung bakit mabilis ding nagkaroon ng mga bagong salita sa kasalukuyang panahon.

1 komento:

  1. Hindi ko Alam Kong saan dito ang kahulugan ng barayti ng wika, ang gulo pati....!

    TumugonBurahin